bannertje bouw en verbouw
Vastgoedpartner richt zich onder andere op het ontwikkelen van projecten. In opdracht én op eigen initiatief. Voor eigen rekening en risico, of in samenwerking met andere partijen. We geven op creatieve wijze vorm aan vernieuwende woonobjecten, bedrijfs-, kantoor- en winkelruimten. Waar dat mogelijk is combineren we deze functies, waarbij het maatschappelijke én het financiële rendement voor alle betrokkenen optimaal is en waarin Vastgoedpartner een professionele partner is gebleken. Daarbij houden we steeds voor ogen dat een project ‘levenslang’ functioneel moet zijn.